Veranderingen invoeren? Bereidt u voor op weerstand

Geregistreerd als NOLOC erkend loopbaanprofessional
5 mei 2014
Bewust Kapitalisme, zingeving en stakeholders
19 juni 2014
Show all

Veranderingen invoeren? Bereidt u voor op weerstand

Het invoeren van een systeem of methode vergt altijd een grondige voorbereiding. Bezint voor U begint is nog steeds wijsheid. Een systeem moet rekening houden met de historie van een organisatie en de  actuele situatie. Het invoeren van het zogenoemde LEAN- management lijkt de nieuwste management hype. De doelen lijken helder: Personeel krijgt meer verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en er kan een vlakkere organisatie bestaan.

Het is echter belangrijk dat de doelen en de verwachtingen helder worden gecommuniceerd om te voorkomen dat veranderingsmanagement niet anders wordt uitgelegd door de directe betrokkenen. Inzicht in de bedrijfscultuur is dan erg belangrijk. Wat zijn de succesverhalen op een afdeling? En wellicht nog belangrijker: Waar wordt niet over gesproken maar wel getolereerd?

Meer mogelijkheden om je eigen werk naar eigen inzicht in te kunnen richten draagt bij aan het welbevinden van medewerkers en vermindert de stress. Het vergroten van de verantwoordelijkheid van personeel lijkt een goede zet. Dit vergt van de directie echter een houding van vertrouwen en dienend leiderschap. Het is dus niet het geval dat het personeel, door de veranderde uitvoering van de werkzaamheden, door de invoering van een nieuw systeem, zonder leiderschap kan en de directie of hoger management zich niet meer met de werkvloer hoeft te bemoeien. Er dient altijd te worden gekeken naar de gehele organisatiecultuur. Als de houding van de directie afstandelijk is en blijkt geeft van zelfingenomen belangrijkheid dan zal het hele project mislukken. Op de werkvloer zal een tegencultuur ontstaan als de directie niet de transitie kan maken van zelfingenomenheid naar dienend leiderschap. In een organisatie waar er onderling vele grappen worden uitgehaald of er heftige conflicten of antipathieën zijn onder personeelsleden zal het project mislukken als hier geen rekening mee wordt gehouden.

Vragen die bij elke organisatieverandering en veranderingsmanagement moeten worden gesteld voor men begint zijn: Is de beoogde verandering een behoefte van de betrokkenen? Hoe kijken de belangrijkste betrokkenen tegen de plannen aan? Hoe past de beoogde verandering in het toekomstperspectief van de organisatie? Bij onvoldoende steun vanuit de werkvloer zal het project bij voorbaat mislukken. De meeste mensen hebben moeite met veranderingen en er zal serieus rekening met weerstand moeten gehouden.

Anita
Anita
Ik werk als zelfstandig gevestigde psycholoog en ben erkend docent toegepaste psychologie en organisatiepsychologie. Mijn doel is om te inspireren voor een betere wereld. Ik doe dit door bewustmaking en het werken aan positieve veranderingen middels coaching, training en consultancy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *