Interim Management

Teamcoaching op basis van Interim management:

Een teamcoaching kan vorm worden gegeven op basis van interim management voor een langere periode als het een organisatie betreft welke voor een lange tijd niet is gestuurd op ontwikkeling en waar er bijvoorbeeld een angstcultuur heerst en er vele conflicten zijn. Coaching op interim basis is zeer geschikt voor: nieuw op te starten teams, teams welke moeten gaan fuseren of samenwerken of een nieuwe werkwijze moeten aanleren. Het streven is om een duidelijke en stevige samenwerking op te zetten zodat het team na het doorlopen van de ontwikkelingsfase functioneert als een synergetisch zelfsturend team. Een team waarin leden gebruik maken van elkaars kwaliteiten, elkaar weten te vinden en samen verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en de resultaten van de werkzaamheden en elkaar hier op aanspreken.

Teamcoaching op basis van interim management houdt in dat ik een bepaalde tijd als manager of teamleider op de werkvloer aanwezig ben en meedraai tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Ik werk vanuit de kernwaarden: openheid, duidelijkheid, heldere afspraken, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en ben voor medewerkers gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar. Dit geeft rust op de werkvloer en mogelijkheden voor het direct toepassen van interventies op de samenwerking, het aanpakken van onwenselijk en disfunctioneel gedrag en troubleshooting.

Mijn aanwezigheid leidt er toe dat ik onmiddellijk kan ingrijpen en medewerkers gelijk feedback kan geven op hun gedrag, zodat de gevolgen voor zichzelf en hun medewerkers direct onder ogen kan worden zien. Het geven van alternatieven en het omschrijven van nieuw wenselijk gedrag is een belangrijk onderdeel van mijn dienstverlening zodat er ruimte komt voor daadwerkelijke verbetering.

Vanuit mijn aanwezigheid op de werkvloer kan ik een goede terugkoppeling maken naar directie of hoger management en moeilijkheden bespreekbaar maken zodat er aan een oplossing kan worden gewerkt.