Coaching & Consultancy

het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van personeel, arbeid, competentie- en organisatieontwikkeling.

Sinds 2004 werk ik als zelfstandige psycholoog en coach aan een betere wereld waarin menselijkheid en echte waarden de basis zijn. Meestal komen mensen bij mij omdat het oude niet meer voldoet en men is vastlopen. Ik werk vanuit het model van Maslow. In de basis gaat het om ego-vaardigheden en het ontwikkelen van competenties om je leefwereld op orde te kunnen hebben. Een niveau hoger, in dit model, gaat het om de uitwisseling van de innerlijke wereld met de buitenwereld. Het gaat over authenticiteit, het aangaan van contacten en het opbouwen van relaties vanuit gelijkwaardigheid. Een belangrijke voorwaarde om echte samenwerking en bevredigende relaties is het ontwikkelen van vertrouwen zowel in jezelf als in de ander. Uiteindelijk gaat mijn werk over zelfrealisatie. Het ontwikkelen van een ideaalbeeld van jezelf, vanuit je echte waarden, welke je daadwerkelijk gaat leven en zodoende bij gaat dragen aan de wereld. Op de verschillende niveaus: het omgaan met patronen, het ontwikkelen van nieuwe competenties, het aangaan van goede samenwerkingen en relaties en leven en werken vanuit zelfrealisatie bied ik persoonlijke begeleiding en coaching. Naast erkend psycholoog ben ik docent sociale psychologie, arbeid- en organisatie psychologie en toegepaste psychologie HBO en post HBO. Vanuit een brede achtergrond en werkervaring kan ik vraaggericht organisaties verschillende interventies en oplossingen aanreiken. Na het eerste vrijblijvende gesprek, waarin ik vanuit mijn ervaring meedenk over mogelijke oplossingen, stel ik een plan van aanpak en een heldere offerte voor. Ik werk vraaggericht en lever maatwerk. Ik werk op basis van heldere afspraken en zorg op overeengekomen momenten voor een passende en onderbouwde verslaglegging. .


Als allround psychologe werk ik, op grond van gemaakte afspraken, samen met uw organisatie aan o.a: het verbeteren van competenties en samenwerking van personeel en koersbepaling, wat leidt tot het versteviging van de organisatiecultuur doordat de basis op orde is en men werkt vanuit echte waarden en personeel zich gewaardeerd voelt.

Ik werk vanuit de kernwaarden: openheid, duidelijkheid, heldere afspraken, eerlijkheid en verantwoordelijkheid en ben gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar. U weet precies waar u aan toe bent en kan bij mij terecht voor vragen. Elke traject: coaching, consultancy, training of teamcoaching, wordt afgesloten met een evaluatie waarin wordt nagegaan in hoeverre de vooraf aangeven doelstellingen zijn behaald.