Coaching & Consultancy

het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van personeel, arbeid, competentie- en organisatieontwikkeling.

Mijn dienstverlening bestaat uit het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van personeel, arbeid, competentie- en organisatieontwikkeling. Na het eerste vrijblijvende gesprek, waarin ik vanuit mijn ervaring met u als professional meedenk over mogelijke oplossingen, stel ik een heldere offerte voor, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en uw voordeel duidelijk is. Ik werk vraaggericht en lever maatwerk. Een offerte op basis van (gedeeltelijke) resultaatfinanciering is mogelijk. Ik werk op basis van heldere afspraken aan een gewaarborgde verandering en ben dan ook zeer gemotiveerd om van een project een succes te maken.

Voor moeilijke situaties, projecten en vraagstukken kunt u mij als onafhankelijke persoon inhuren. Het grote voordeel is dat u de uitvoering van de oplossingen aan mij kan overlaten, zodat u de vrijheid heeft om u op andere zaken te richten. Vanuit mijn opgedane ervaring zorg ik op overeengekomen momenten voor een passende en onderbouwde verslaglegging. Vanuit de benodigde emotionele afstand en onpartijdigheid werk ik op professionele wijze aan de beste oplossing voor alle betrokkenen.


Als allround psychologe werk ik, na overleg met de directie of managementteam,o.a aan koersbepaling, het verbeteren van competenties en samenwerking van personeel, wat leidt tot het versteviging van de organisatiecultuur en een positieve werksfeer. Het coachen op vaardigheden, employability en samenwerking leidt tot een duurzaam personeelsbeleid.

Ik werk vanuit de kernwaarden: openheid, duidelijkheid, heldere afspraken, eerlijkheid en verantwoordelijkheid en ben gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar over de voortgang van het project. U weet precies waar u aan toe bent en kan direct bij mij terecht voor vragen. Elke dienstverleningstraject, coaching, consultancy, training of teamcoaching, wordt afgesloten met een evaluatie waarin wordt nagegaan in hoeverre de vooraf aangeven doelstellingen zijn behaald.