Coaching voor Professionals

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk aspect van professionaliteit. Hogere en leidinggevende functies vragen belangrijke competenties zoals: beslisvaardigheid, het stellen van grenzen, duidelijk kunnen communiceren, delegeren, assertief kunnen zijn en het behalen van de beoogde resultaten. Maar ook het voeren van functioneringsgesprekken, het sturen van personeel op ontwikkeling en het aanspreken op minder gewenst gedrag is nodig voor stevig leiderschap. Op een goede wijze leiding kunnen geven leidt tot duidelijkheid, een gezonde werksfeer en voorkomt conflicten op de werkvloer.

Coaching van professionals is altijd maatwerk, ontwikkelingsgericht en persoonlijk. Op basis van gesprekken worden handvaten aangeboden voor het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten en vaardigheden. Authenticiteit (jezelf kunnen zijn) is een belangrijke voorwaarde voor succesvol leven en werken en vormt de basis voor (zelf) respect en (zelf) waardering. Daarom wordt elke coaching vorm gegeven op een manier welke past bij de persoonlijkheid van de deelnemer.

Voor bedrijven is het mogelijk om een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen voor werknemers en/of directie. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan kan als basis dienen voor het bekleden van een andere functie, functieverbreding of uitbreiding van de mogelijkheden en inzetbaarheid van personeel gericht op een duurzaam loopbaanbeleid. De door mij gehanteerde succesformule voor meer werkplezier en vitaliteit is: Iedereen wil graag kunnen werken vanuit zijn/haar kwaliteiten en werkwaarden, zich kunnen ontwikkelen en gewaardeerd voelen voor zijn/haar inbreng. Deze elementen zijn terug te vinden in ieder coachingstraject.