Consultancy / Organisatieadvies

Als ondernemer houdt je je het liefst met ondernemen en het verder doen groeien van je organisatie en opdrachten. Je zal bewuste keuzes moeten maken over de koers die je wilt uitzetten en de verdere professionalisering van je onderneming. Ondernemerschap vraagt nogal wat van je persoonlijke competenties. Je kan tegen je eigen grenzen aanlopen bij het leiden van je bedrijf. Je persoonlijkheid en verschillende waardes kunnen met elkaar in conflict lijken te komen. Consultancy gecombineerd met persoonlijke coaching draagt bij aan een verdere professionalisering. Daarnaast verandert de huidige markt snel en ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Een vertrouwelijke persoon om mee te sparren en de mogelijkheden te verkennen brengt rust en overzicht.

Het in dienst hebben van personeel brengt mogelijkheden met zich mee maar ook nieuwe vragen: Wat voor werkgever ben je? Hoe ga je om met je personeel en wat zijn de consequenties daarvan? Hoe kan het anders, maar wel op een manier die bij je past en waardoor je trouw blijft aan jezelf en je eigen waarden?

Wat zijn je mogelijkheden en verplichtingen als een personeelslid ziek raakt? Je bent als ondernemer niet verplicht om een arbodienst in te schakelen maar je moet je wel houden aan de uitvoering van de wet verbetering poortwachter. Ondersteuning voor het opzetten van dossiervorming en de begeleiding van re-integratie van personeel, zodat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, welke door UWV worden gesteld heeft een belangrijke meerwaarde. Het is verstandig om dit uit te besteden. Dit is een geringe investering gezien de besparing welke dit op de langere termijn oplevert.

In kader van de wet verbetering poortwachter heeft de werkgever gezamenlijk met de werknemer de verplichting om te werken aan re-integratie. In het geval van verzuim zonder duidelijke redenen kan conflictbemiddeling, verzuimbegeleiding leiden tot het maken van heldere werkzame afspraken voor de toekomst maar ook tot hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en daaruit volgend een outplacementtraject. Soms is re-integratie binnen de oude functie niet meer mogelijk en zal er gezocht moeten worden voor andere mogelijkheden binnen de organisatie. Als re-integratie spoor 1 niet mogelijk is, is spoor 2 vereist of ook wel outplacement genoemd. Het verkrijgen van naar werkzaamheden elders.

Bij een arbeidsconflict, frequent verzuim of verzuim zonder duidelijke redenen is het verstandig om tijdig in te grijpen. Zodat er actief kan worden gewerkt aan verbetering van de situatie en er word gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Soms is er een onwerkzame situatie ontstaan en kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld, op basis waarvan het UWV een ontslagvergunning kan afgegeven.

Binnen een team of organisatie kunnen zich allerlei ongrijpbare moeilijkheden voordoen. Er kan een verstoorde werksfeer zijn, mensen communiceren niet met elkaar, het is onduidelijk hoe opdrachten worden gegund aan derden, zelfs geldstromen kunnen niet inzichtelijk zijn. In dit geval is een overeenkomst gericht op troubleshooting een goede oplossing. Ik kan een goede analyse maken van de actuele situatie, deze voorleggen aan de directie, zodat het probleem weer inzichtelijk is en er oplossingen kunnen worden gevonden.