9 oktober 2019

Ik mocht twee keer in gesprek met de commissie regulering arbeidsmarkt over wat er nodig is voor een gezonde toekomstige arbeidsmarkt.

https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/position-papers/2019/05/13/index