Verzuimbegeleiding, tips voor omgaan met frequent verzuim

Samenwerken of zakelijk partnerschap
16 september 2014
Assertiviteit training
4 januari 2016
Show all

Verzuimbegeleiding, tips voor omgaan met frequent verzuim

Als goede werkgever zet je in op verzuimpreventie en wil je dat werknemers fit zijn op het werk. Je kan daarop vele manieren aan bijdragen. Een open bedrijfscultuur, regelmatige feedback en het uitzetten van een visie voor de toekomst werkt steunend.

Als het aanbrengen van sociale steun, de groepscohesie en gezamenlijke verantwoordelijkheid niet goed uit de verf komt kan zijn dat het verzuim onder het vaste personeel toeneemt.  Op het moment dat besloten wordt tot een inhuurstop kan het zijn dat de vaste krachten zich overbelast beginnen te voelen. Proactief opgetreden door de aandacht te richten op het verzuimbeleid en de naleving hiervan kan preventief werken.

In bepaalde sectoren is het kort (frequent) verzuim hoog. Het verzuimcijfer zou kunnen dalen door het toepassen van een eerste dagcontrole. De leidinggevende kan de eerste ziektedag bellen naar de medewerker om te informeren naar zijn toestand en vragen wanneer hij weer beter denkt te zijn.

De leidinggevende kan tijdens de eerste dagcontrole ook de verantwoordelijkheid van de medewerker aanspreken. “wat vervelend voor je dat je ziek bent. Ik bel natuurlijk om te informeren hoe het met je gaat maar ook om te vragen of ik wat afspraken voor morgen alvast moet afzeggen of verzetten of zitten er zaken bij die een collega van je kan overnemen”.

Door deze opstelling wordt de medewerker direct op zijn verantwoordelijkheid aangesproken en zijn samenwerkingsverband. Hij zal het doorgaans vervelend vinden dat zijn leidinggevende afspraken voor hem moet afzeggen en ook het feit dat zijn collega een afspraak (taak) van hem moet overnemen wordt als vervelend ervaren.

Bij twijfel over het ziektegeval kan een huisbezoek worden gepland. De  verzuimspecialist kan inschatten wat er aan de hand is en hoe het herstel kan worden bevorderd. Zelf ben ik opgeleid als psychologe en kan aldus bij verzuim vanwege psychische klachten direct een interventie inzetten.

Het is tevens belangrijk om te beginnen met het adequaat bijhouden van de genomen acties in kader van de wet poortwachter. Het is voor een bedrijf niet langer verplicht om aangemeld te zijn bij een arbodienst en aldus kan het tijdig inzetten van een professional u veel tijd en geld besparen.

Vaak leidt frequent verzuim tot langdurig verzuim aldus kan het erg handig zijn om in een vroeg stadium te polsen wat er met de desbetreffende medewerker aan de hand is zodat er kan worden gezocht naar een verbetering of interventie in de (persoonlijke) situatie. Dit is tevens goed werkgeverschap want goede medewerker zijn goud waard.

 

 

 

Anita
Anita
Ik werk als zelfstandig gevestigde psycholoog en ben erkend docent toegepaste psychologie en organisatiepsychologie. Mijn doel is om te inspireren voor een betere wereld. Ik doe dit door bewustmaking en het werken aan positieve veranderingen middels coaching, training en consultancy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *